ExplicitHär är några synonymer till ordet explicit:

Synonymer till Explicit

 • tydlig
 • klar
 • utförlig
 • direkt
 • otvetydig
 • uppenbar
 • uttrycklig
 • precis
 • exakt
 • unmissable
 • tydliggjord
 • öppen
 • fastslagen
 • utan tvivel
 • fullständig
 • klargjord

Exempelmeningar med ordet explicit

Här är några exempelmeningar med ordet explicit:

 • Vi behöver en explicit förklaring på vad som hänt.
 • Författaren gav en explicit beskrivning av händelseförloppet i boken.
 • De gav oss explicit instruktioner om hur vi skulle utföra arbetet.
 • Det var en explicit varning om att inte gå närmare kanten.
 • Kontraktet inkluderade en explicit klausul som reglerade försäkringsansvaret.
 • Det var en explicit kravspecifikation som specificerade vilka funktioner som skulle finnas i produkten.
 • Det är viktigt att vara explicit när det gäller att sätta gränser och förväntningar i en relation.
 • Politikern gjorde en explicit uttalande om sin inställning till invandring.
 • Vi måste ge en explicit förklaring till varför vi behöver den här informationen.
 • De gav oss en explicit instruktion om hur man skulle använda apparaten.

Vad betyder explicit?

 • Klart och tydligt: Explicit betyder främst klart och tydligt och används för att beskriva något som är uttryckt på ett otvetydigt sätt, utan tvetydighet eller missförstånd.
 • Grafiskt eller sexuellt explicit: Explicit kan också användas för att beskriva något som är grafiskt eller sexuellt explicit, det vill säga något som innehåller detaljerad eller grafisk beskrivning av sexuella handlingar eller våld.
 • Tydlighet: Explicit kan också användas för att betona att något är uttryckt tydligt eller klart, eller för att beskriva någon som är öppen och uppriktig i sitt sätt att tala eller skriva.
 • Uttalat: Explicit kan också betyda uttalat eller uttryckt direkt och utan omsvep, särskilt i fråga om åsikter eller känslor.
 • Omvänt: Explicit kan också betyda att något är så självklart eller uppenbart att det inte behöver uttryckas eller förklaras på ett detaljerat sätt.

Ordet explicit används för att beskriva något som är tydligt och klart uttryckt, utan missförstånd eller tvetydighet. Det kan också användas för att beteckna något som är direkt och omedelbart uttryckt. En explicit förklaring eller instruktion är en som är tydlig och utförlig utan utelämnanden eller missförstånd.

Det är viktigt att komma ihåg att orden kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget de används i. Ordet explicit kan alltså betyda olika saker beroende på vilken kontext det används i. Det är också viktigt att tänka på att användningen av ordet kan variera mellan olika regioner eller kulturer.