Varför synonymHär är några synonymer till ordet Varför:

Synonymer till varför

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet varför:

 • Anledning
 • Motiv
 • Orsak
 • Skäl
 • Förklaring
 • Bakgrund
 • Ursprung
 • Grund
 • Rötter
 • Upphov

Vad betyder varför?

Varför används för att fråga efter orsaken, anledningen eller motivet bakom en viss handling, händelse eller situation. Det inbjuder till en förklaring eller motivering och är grundläggande för vår förståelse och undersökning av världen omkring oss.

Exempel på användning av ordet varför

Här följer några exempel på hur ordet varför kan användas i meningar:

 • Eleverna frågade varför de behövde lära sig matematik.
 • Varför blommar trädgården så vackert på våren?
 • De undrade varför katten alltid landar på sina fötter.
 • Det är viktigt att förstå varför klimatförändringar sker.
 • Varför valde han att byta karriär mitt i livet?
 • Forskare undersöker varför vissa sjukdomar är ärftliga.
 • Varför beslutade regeringen att införa den nya lagen?
 • En del barn frågar ständigt varför för att förstå sin omvärld bättre.
 • Människor undrar ofta varför vi drömmer när vi sover.
 • Varför blev impressionismen en populär konststil på sin tid?

Hur stavas varför?

Varför stavar man V-A-R-F-Ö-R. Det är viktigt att inte förväxla det med liknande ord eller felstavningar som ”vaför” eller ”varförr” som vi ser förekommer en del på Internet.

Varför, varför eller varförna? Vad är rätt böjning?

Ordet varför är oböjligt, vilket betyder att det alltid stavas och uttalas på samma sätt oavsett sammanhang. Det används för att ställa frågor om orsaker eller anledningar och ändras inte baserat på antal eller grammatiskt genus.

Varför på engelska

Ordet ”varför” översätts till ”why” på engelska. Det används för att ställa frågor om orsaker, skäl eller anledningar bakom en viss situation, händelse eller beteende. ”Why” inleder ofta frågor där svaret förväntas ge en förklaring eller motivering, till exempel ”Why is the sky blue?” (Varför är himlen blå?) eller ”Why do we sleep?” (Varför sover vi?). Det hjälper oss att utforska och förstå mekanismerna och principerna som styr fenomen i vår omvärld.


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.