Cynisk synonymHär är synonymer till ordet cynisk:

Synonymer till Cynisk

 • bitter
 • sarkastisk
 • ironisk
 • skeptisk
 • missbelåten
 • nedlåtande
 • reserverad
 • distanserad
 • kall
 • ohjälpsam
 • hånfull
 • förlöjligande
 • oförskämd
 • fräck
 • kynisk
 • förljugen

Exempelmeningar med ordet cynisk

Här är några exempelmeningar med ordet cynisk:

 • Politikerns cyniska kommentar väckte ilska hos många väljare.
 • Trots allt negativt i världen försöker jag att inte bli för cynisk.
 • Det var en cynisk manöver av företaget att utnyttja de anställdas rädsla för att förlora jobbet.
 • Journalisten avfärdade kritiken mot artikeln som en cynisk attack från motståndarna.
 • Det är cyniskt att utnyttja människors svårigheter för egen vinning.
 • Hans cyniska syn på kärlek gjorde att han hade svårt att få och behålla en partner.
 • Det är cyniskt att tro att politiker agerar utifrån något annat än egenintresse.
 • Trots hennes cyniska yttre visade hon sig vara en varm och generös person på insidan.
 • Genom att skildra världens ondska på ett cyniskt sätt ville författaren få läsaren att reflektera över sin egen moral.
 • Det var en cynisk kommentar från chefen när hen sa att det inte spelade någon roll om de anställda trivdes eller inte, bara de presterade.

Vad betyder cynisk?

 • Kall och skeptisk: Cynisk betyder att man är skeptisk och ofta misstänksam mot mänskligheten och dess handlingar. Det handlar om en kall och bitter syn på tillvaron.
 • Sarkastisk och ironisk: Cynisk kan också beskriva en sarkastisk och ironisk attityd, där man använder överdrift och humor för att visa på samhällets brister och felaktigheter.
 • Nedlåtande och hånfull: En cynisk person kan också vara nedlåtande och hånfull mot andra, och visa en brist på medkänsla och empati.

Cynisk är ett ord som beskriver en kall och skeptisk attityd gentemot mänskligheten och dess handlingar. Cynism är ett uttryck för att uttrycka misstro eller skepticism mot det goda i människor eller situationer. En cynisk person kan också visa en sarkastisk och ironisk attityd. Det finns många olika situationer där cynism kan uppstå, såsom politik, relationer eller arbete.

En vanlig orsak till cynism är upplevelsen av besvikelse eller svek. När man har blivit lurad eller besviken flera gånger kan det vara lätt att anta att alla andra också har dåliga avsikter. En cynisk person kan därför se det negativa i alla situationer och vara skeptisk mot andra människors intentioner.

Cynism kan också uppstå i samband med maktmissbruk. När människor med makt missbrukar den för sina egna syften kan det skapa en känsla av förtroendebrott och cynism mot auktoriteter. Detta kan leda till att människor tappar tron på institutioner eller organisationer som de tidigare har trott på.

Det är viktigt att skilja mellan cynism och realism. En realistisk person kan också vara skeptisk mot det goda i människor och situationer, men en realist ser också möjligheterna och potentialen i det som händer. En cynisk person däremot fokuserar främst på det negativa och avvisar möjligheterna.

Att vara cynisk kan ha negativa konsekvenser på både individuell och samhällsnivå. En cynisk attityd kan leda till att människor tappar tron på varandra och på samhället som helhet. Det kan också leda till att människor ger upp och inte längre kämpar för förändring. Därför är det viktigt att försöka undvika cynism och istället försöka se möjligheterna i det som händer.

I slutändan är det upp till var och en att välja sin inställning till livet och människorna omkring oss. Vi kan välja att vara cyniska och misstroende, eller så kan vi välja att vara optimistiska och förtroendefulla. Oavsett vilket val vi gör är det viktigt att vara medveten om konsekvenserna av våra val och hur de påverkar oss själva och andra.

Cynisk synonym