Metafor synonymHär är några synonymer till ordet metafor:

Synonymer till Metafor

 • bildligt tal
 • bildspråk
 • figurativt språk
 • bildlig liknelse
 • språklig bild
 • bildligt uttryck
 • bildhuggare
 • allegori
 • symbolliknelse
 • symbolisk framställning
 • parabolisk
 • liktänkande
 • parallell
 • association
 • analogi

Exempelmeningar med ordet metafor

Här är några exempelmeningar med ordet metafor:

 • Det är som att vara fast i en mörk tunnel utan något ljus i sikte – en metafor för en depression.
 • Hans ord var en skarp kniv som skar igenom tystnaden – en metafor för hur hans tal påverkade åhörarna.
 • Det är som att tala till en vägg – en metafor för att försöka övertyga någon som inte är lyhörd.
 • Hon var en blomma som blommade i skuggan – en metafor för hennes motståndskraft och styrka.
 • Livet är en resa med många vägskäl – en metafor för att beskriva att livet är fullt av val och beslut.
 • Du är solen i mitt liv – en metafor för att beskriva någons betydelse och ljus i ens tillvaro.
 • Han kämpar mot en stenmur av motstånd – en metafor för de svårigheter han möter i sitt arbete.
 • Ord är pilar som skyddas av tankeväggen – en metafor för hur ord kan vara kraftfulla och påverka människor.
 • Att skriva en bok är som att navigera i en okänd flod – en metafor för att beskriva processen att skapa och utveckla en bok.
 • Hon är en juvel bland stenar – en metafor för att beskriva någons unika och exceptionella egenskaper.

Vad betyder metafor?

 • Bildligt tal: En metafor är en bildlig beskrivning av något, där ett ord eller en fras används i stället för ett annat ord eller fras för att skapa en liknelse.
 • Bildligt språk: Metaforer används ofta i bildligt språk och poesi för att skapa en mer kraftfull och känslomässig effekt i texten.
 • Figurativt språk: Metaforer är en form av figurativt språk som kan hjälpa läsaren att förstå ett koncept eller en känsla på ett mer djupt och personligt sätt.