Belevad synonymHär är synonymer till ordet belevad:

Synonymer till belevad

 • artig
 • hövlig
 • respektfull
 • stilig
 • knytt
 • knyckt
 • smidig
 • trevlig
 • väluppfostrad
 • kultiverad
 • korrekt
 • uppfinningsrik
 • snitsig
 • distingerad
 • prydlig
 • vänlig
 • utsökt

Exempelmeningar med ordet belevad

Här är några exempelmeningar med ordet belevad:

 • Min farfar var alltid en mycket belevad gentleman och behandlade alla med respekt och hövlighet.
 • Den belevade servitören presenterade menyn på ett mycket elegant sätt och tog beställningarna med största omsorg.
 • Trots att hon var i en stressig situation lyckades hon behålla sin belevade attityd och bemöta alla med vänlighet och artighet.
 • Jag uppskattade verkligen den belevade tonen i hans brev och kände mig mycket respekterad av honom.
 • Hans belevade manér gjorde honom mycket populär bland kollegorna och cheferna på jobbet.
 • En belevad gest som att öppna dörren för någon kan ibland göra hela skillnaden och visa att man respekterar den andra personen.
 • Den belevade och uppriktiga tonen i hennes tal gjorde att alla lyssnade uppmärksamt och tog henne på allvar.
 • Trots sitt höga sociala status visade han alltid en belevad och ödmjuk attityd gentemot alla han mötte.
 • Den belevade värden hälsade alla gäster välkomna och presenterade dem för varandra på ett mycket artigt sätt.
 • En belevad kommentar som ”tack för att du kom” kan ibland vara den lilla extra gesten som gör att någon känner sig välkommen och uppskattad.

Vad betyder belevad?

Belevad synonym

 • Hövlig och artig: Belevad är ett adjektiv som används för att beskriva någon som är hövlig, artig och respektfull i sitt beteende och sin attityd.
 • Stilig och prydlig: Belevad kan också användas för att beskriva något som är stilig, prydligt eller välorganiserat.
 • Uppfinningsrik och smidig: En belevad person kan också vara uppfinningsrik och smidig i sitt sätt att kommunicera och hantera situationer.

Belevad är ett ord som beskriver en person eller handling som uppvisar god ton, hövlighet, artighet och respekt gentemot andra människor. En person som är belevad uttrycker sig på ett välformulerat och artigt sätt, visar hänsyn och vänlighet mot andra människor och undviker att uppträda stötande eller respektlöst.