Framförallt eller framför alltFramförallt eller framför allt? Vilket är rätt? Både framför allt och framförallt är korrekta sätt att skriva uttrycket på svenska, men de används i något olika sammanhang. Här är en mer detaljerad förklaring:

  • Framför allt: Används när du vill betona ”allt” i meningen. Det används oftast i början av en mening eller efter en komma, för att betona det viktigaste punkten eller aspekten i en diskussion eller argumentation. Exempel: ”Han är, framför allt, en ärlig person.” Här betonas att personens ärlighet är det mest framträdande eller viktigaste draget.
  • Framförallt: Används som en synonym till ”särskilt” eller ”speciellt”. Exempel: ”Hon gillar att äta frukt, framförallt äpplen.” Här betyder ”framförallt” ungefär ”särskilt” eller ”i synnerhet”.

Observera att det finns lite olika åsikter om när man ska använda ”framför allt” jämfört med ”framförallt”. Svenska språket förändras ständigt och olika regler och konventioner kan vara föremål för diskussion. Generellt sett kan du dock följa riktlinjerna ovan för att avgöra när du ska använda ”framför allt” respektive ”framförallt”.

En bra tumregel för framförallt eller framför allt

En bra tumregel är att om du kan ersätta ”framförallt” med ”särskilt” eller ”speciellt” och meningen fortfarande har samma innebörd, då är det korrekt att skriva det som ett ord. Om du istället vill betona vikten av ”allt” i meningen, bör du skriva det som två ord, ”framför allt”.

Kom ihåg att detta gäller för skriftligt språk; i tal skiljer sig inte uttrycken åt och det är upp till skribenten eller talaren att bestämma vilken form som bäst passar innehållet och tonen i deras text eller tal. Om du är osäker kan det vara bra att konsultera en ordbok, grammatikbok eller pålitlig webbplats för mer information.


Är det något fel på sidan Framförallt eller framför allt?

Om du har hittat något fel på sidan Framförallt eller framför allt får du väldigt gärna tips oss om det. Ibland smyger det sig in fel och då vill vi rätta till dessa så snabbt vi kan.