IndividuelltHär är några synonymer till ordet individuellt:

Synonymer till individuellt

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet individuellt:

  • Personligt
  • Enskilt
  • Självständigt
  • Unikt
  • Separat

Exempel på användning av ordet individuellt

Här följer några exempel på hur ordet individuellt kan användas i meningar:

  • Hon har en individuell stil som skiljer henne från mängden.
  • Han arbetar bäst individuellt, utan störningar från andra.
  • I skolan arbetar vi med individuellt lärande, så att varje elev får den hjälp och stöd de behöver.
  • Varje medarbetare har individuella mål som de ska sträva efter att uppnå.
  • Individuellt ansvar är viktigt för att bevara vår planets hälsa.

Vad betyder individuellt?

Individuellt är en term som används för att beskriva något som är specifikt för eller unikt för en enskild person eller enhet. Det kan referera till ett sätt att arbeta eller lära sig, där en individ arbetar på egen hand, oberoende av andra, eller att utbildning är skräddarsydd för varje elevs unika behov och förmågor. Dessutom kan ”individuellt” betona det unika hos varje person, deras speciella egenskaper eller sätt att uttrycka sig på. Det är viktigt att uppskatta och erkänna varje individs unika bidrag för att skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle.