VokalerSvenska alfabetet består av 29 bokstäver, varav 9 är vokaler. Vokaler är bokstäver som representerar en grundton eller en ljudvokal. I svenska språket är vokaler viktiga för uttalet och utgör en grundläggande del av grammatiken. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vokalerna i svenska alfabetet och deras användning.

De svenska vokalerna är A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö. Dessa bokstäver representerar olika ljud och uttal. Vi ska nu titta närmare på varje vokal och dess uttal.

  • A: A är en öppen vokal och uttalas som ett kort ”a” eller ett långt ”a”, beroende på betoningen och stavningen i ordet. Ett exempel på ett kort ”a” är ordet ”mat”, medan ett exempel på ett långt ”a” är ordet ”måla”.
  • E: E är en sluten vokal och uttalas som ett kort ”e” eller ett långt ”e”. Ett exempel på ett kort ”e” är ordet ”hem”, medan ett exempel på ett långt ”e” är ordet ”näste”.
  • I: I är en sluten vokal och uttalas som ett kort ”i” eller ett långt ”i”. Ett exempel på ett kort ”i” är ordet ”pinnar”, medan ett exempel på ett långt ”i” är ordet ”kvinna”.
  • O: O är en öppen vokal och uttalas som ett kort ”o” eller ett långt ”o”. Ett exempel på ett kort ”o” är ordet ”potta”, medan ett exempel på ett långt ”o” är ordet ”stol”.
  • U: U är en sluten vokal och uttalas som ett kort ”u” eller ett långt ”u”. Ett exempel på ett kort ”u” är ordet ”kudde”, medan ett exempel på ett långt ”u” är ordet ”musik”.
  • Y: Y är en vokal som kan uttalas på olika sätt beroende på ordet. Ibland uttalas den som en kort ”i”, som i ordet ”lycka”, och ibland som en kort ”y”, som i ordet ”sy”.
  • Å: Å är en öppen vokal och uttalas som ett långt ”o” med en viss tonhöjd. Ett exempel på ett ord med å-ljudet är ”båt”.
  • Ä: Ä är en sluten vokal och uttalas som ett kort ”e” med en viss tonhöjd. Ett exempel på ett ord med ä-ljudet är ”häst”.
  • Ö: Ö är en sluten vokal och uttalas som ett kort ”ö” med en viss tonhöjd. Ett exempel på ett ord med ö-ljudet är ”böcker”.

Vokalerna i svenska språket har också olika funktioner i grammatiken. Till exempel används vokaler för att bilda olika former av verb, substantiv och adjektiv.