Viktig synonymHär är några synonymer till ordet viktig:

Synonymer till Viktig

 • avgörande
 • nödvändig
 • betydelsefull
 • essentiell
 • grundläggande
 • kritisk
 • signifikant
 • väsentlig
 • central
 • krävande
 • obligatorisk
 • omistlig
 • primär
 • universell

Exempelmeningar med ordet viktig

Här är några exempelmeningar med ordet viktig:

 • Det är viktigt att ha en balans mellan arbete och fritid för att må bra.
 • En god ledare är medveten om vikten av att lyssna på sina medarbetare.
 • Att ha tillgång till pålitlig information är viktigt för att fatta välgrundade beslut.
 • En viktig faktor i att uppnå framgång är att ha en positiv attityd och tro på dig själv.
 • Det är viktigt att respektera andra människors åsikter och känslor för att upprätthålla goda relationer.
 • En viktig del av att ta hand om sin hälsa är att äta en balanserad kost och motionera regelbundet.
 • I ett samhälle är det viktigt att ha tydliga regler och lagar för att upprätthålla ordning och rättvisa.
 • Att ha en god självbild och självkänsla är viktigt för att kunna hantera stress och utmaningar i livet.
 • Att ha tillgång till utbildning och kunskap är viktigt för att kunna ta sig framåt i karriären och i livet.
 • I en organisation är det viktigt att ha tydliga mål och visioner för att alla ska arbeta mot samma mål.

Vad betyder viktig?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet viktig kan betyda:

 • Betydelsefull: Viktig är ett adjektiv som används för att beskriva något som har stor betydelse eller inverkan på något annat.
 • Nödvändig: Viktig kan också användas för att beskriva något som är nödvändigt eller essentiellt för att nå ett mål eller uppnå en önskad effekt.
 • Central: Viktig kan också betyda något som är centralt eller grundläggande för något annat.
 • Relevant: Viktig kan också användas för att beskriva något som är relevant eller aktuellt för en viss situation eller fråga.
 • Prioriterad: Viktig kan också betyda något som är prioriterat eller behöver uppmärksammas särskilt mycket.