VerbformVerbform är till exempel infinitiv, presens, preteritum och supinum. Supinum används för att bilda perfekt och pluskvamperfekt.