Varg i veumHär är synonymer till uttrycket ”Varg i veum”:

Synonymer till Varg i veum:

Här följer uttryck som kan användas som synonymer till Varg i veum:

 • Fredlös
 • Fågelfri
 • Utstött
 • Oönskad
 • Bannlyst
 • Fredlös – En individ som är helt utanför samhällets skydd och lagar, ofta i samband med brott begångna i heliga eller skyddade områden.
 • Fågelfri – En person som är rättslöst mål för andra, utan möjlighet till skydd eller rättvisa inom samhället.
 • Utstött – Någon som aktivt undviks eller utesluts från en gemenskap eller social grupp.
 • Oönskad – En individ som avvisas eller inte välkomnas i sociala eller gemensamma sammanhang.
 • Bannlyst – En person som formellt förklarats oönskad inom en organisation, gemenskap, eller annan form av sammanslutning, ofta med religiös anknytning.

Har du tips på fler synonymer till Varg i veum? Kontakta oss gärna då och tipsa om det.

Exempel på användning av uttrycket Varg i veum

Här följer några exempel på hur uttrycket Varg i veum kan användas i meningar:

 • Genom sina handlingar blev han betraktad som en Varg i veum i samhället.
 • Efter att ha brutit den heliga eden, levde hon som en Varg i veum, undvikd av alla.
 • Trots att brottet begicks i ungdomen, bar han stämpeln som en Varg i veum resten av sitt liv.

Vad betyder Varg i veum?

Varg i veum, från fornisländska ”vargr i véum”, ’dråpare i helgedomen’, var en beteckning för en person som blivit fredlös för att ha begått brott inom ett helgat område. Termen ”Varg i veum” används idag i överförd betydelse för att beskriva en person som är allmänt avskydd, utstött eller betraktad som persona non grata.


Varg i veum i korsord

Har du fått Varg i veum i ett korsord så kan du kolla in synonymerna för att se om något av dessa kan vara till hjälp.