Vandel synonymHär är synonymer till ordet vandel:

Synonymer till vandel:

Här följer ord som kan användas som synonymer till vandel:

 • Beteende
 • Uppförande
 • Levnadssätt
 • Beteende – Ett ord som refererar till sättet en person agerar eller uppträder på, i olika situationer.
 • Uppförande – Detta ord betonar hur en person beter sig, ofta med fokus på moraliska eller sociala normer.
 • Levnadssätt – En bredare term som beskriver hur en person lever sitt liv, inklusive deras beteenden, vanor och moraliska val.

Exempel på användning av ordet vandel

Här följer några exempel på hur ordet vandel kan användas i meningar:

 • Under intervjun diskuterades kandidatens vandel för att bedöma deras lämplighet för tjänsten.
 • Domstolen tog hänsyn till den anklagades vandel vid beslut om domen.
 • Det är viktigt med en god vandel när man ansöker om visum till många länder.
 • Företaget granskar potentiella anställdas vandel för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
 • Läraren betonade vikten av god vandel både i och utanför skolan.

Vad betyder vandel?

Vandel är ett begrepp som beskriver en individs beteende, uppförande eller levnadssätt, särskilt i termer av moraliska och sociala aspekter. Det handlar om hur en person agerar och lever sitt liv, med fokus på deras handlingar och beslut i relation till samhällets normer och värderingar. En persons vandel är ofta en faktor som bedöms i juridiska sammanhang, vid anställning, eller i andra situationer där personens karaktär är av betydelse.