Vacker synonymHär är några synonymer till ordet vacker:

Synonymer till vacker

Det svenska adjektivet vacker har flera synonymer som kan variera beroende på sammanhanget. Här nedan listas några alternativa ord som kan användas:

 • Skön
 • Attraktiv
 • Ståtlig
 • Anslående
 • Bedårande
 • Estetisk
 • Fager
 • Förtjusande
 • Präktig
 • Älsklig

Exempel på användning av ordet vacker

Nedan följer fler exempel på hur adjektivet vacker kan användas i meningar:

 • Hon bar en väldigt vacker klänning till balen.
 • Solnedgången var vacker nog att måla om hela himlen i rosa.
 • Filmen hade en vacker berättelse som rörde vid hjärtsträngarna.
 • Den vackra utsikten från toppen var värd hela klättringen.
 • Han skrev en vacker dikt om naturens under.
 • Den vackra melodin i sången stannade kvar hos mig länge.
 • Hennes vackra leende lyste upp hela rummet.
 • En vacker handling är ofta mer talande än vackra ord.

Varför är ordet vacker viktigt?

Adjektivet vacker är av stor betydelse i estetiska sammanhang, då det används för att beskriva något som är behagligt för sinnena, särskilt synen. Det kan handla om naturskönhet, konst, design eller människors utseende. Att erkänna eller framhäva det vackra i världen kan höja vårt välbefinnande och vår uppskattning för vår omgivning. I litteraturen och poesin är beskrivningar av vackra scener eller personer ett återkommande tema som används för att väcka känslor och skapa stämning.

Hur stavas vacker?

Vacker stavar man V-A-C-K-E-R. Stavningen är relativt rättfram, men det är viktigt att använda rätt form beroende på sammanhanget.

Vacker, vackra eller vackert? Vad är rätt böjning?

Ordet vacker är ett adjektiv och böjs efter genus, numerus och definit eller indefinit form. I obestämd form singular utrum blir det Vacker, i bestämd form singular utrum Vackra och i neutrum Vackert. I plural kan det bli Vackra i alla former.

Vacker på engelska

Ordet vacker kan översättas till engelska på flera sätt beroende på sammanhanget. Några möjliga engelska översättningar är ”Beautiful”, ”Pretty”, ”Handsome”, ”Lovely”, eller ”Gorgeous”. Det är viktigt att välja en översättning som passar den specifika användningen, eftersom ”vacker” kan innebära olika nyanser av estetisk tilltalande beroende på vad det syftar till.


Om du stöter på eventuella felaktigheter i denna text eller har idéer om hur den kan förbättras, är du varmt välkommen att kontakta oss. Det är betydelsefullt att vi tillsammans reflekterar över och utvecklar vårt språkbruk, och ditt deltagande är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre resurs för alla som använder vår tjänst. Observera att synonymer och användningsexempel kan skifta beroende på regionala dialekter, kontexter och kulturella sammanhang.

Att uppskatta och korrekt använda ordet ”vacker” går hand i hand med en känsla för estetik och en förmåga att se skönheten i vår omvärld. Det hjälper oss att uttrycka vår beundran för det som berör oss och kan vara ett kraftfullt sätt att förbinda oss med andra. Genom att uppskatta och framhäva vackra ting bidrar vi förhoppningsvis till ett mer positivt samhälle. Tack!