UttryckaHär är några synonymer till ordet ”uttrycka”:

Synonymer till Uttrycka

 • yttra
 • förmedla
 • säga
 • uttala
 • framföra
 • tillkännage
 • anföra
 • formulera
 • beskriva
 • uttolka
 • återge
 • berätta
 • avslöja
 • visa

Exempelmeningar med ordet ”uttrycka”

Här är några exempelmeningar med ordet ”uttrycka”:

 • Det är viktigt att man kan uttrycka sig tydligt och klart för att undvika missförstånd.
 • Det kan vara svårt att uttrycka känslor i ord.
 • Hon uttryckte sin besvikelse över beslutet.
 • Vi söker någon som kan uttrycka sig väl både i tal och skrift.
 • Konstnären ville uttrycka en känsla av ensamhet i sitt senaste verk.
 • Det är viktigt att man lär sig att uttrycka sina tankar och åsikter på ett koncist sätt.

Vad betyder ”uttrycka”?

”Uttrycka” betyder att man framför eller förmedlar något med hjälp av ord, handlingar eller uttryckssätt. Det kan handla om att beskriva en känsla, att framföra en åsikt eller att förmedla information. Genom att använda olika synonymer för ordet ”uttrycka” kan man göra sitt språk mer varierat och nyanserat, och undvika upprepningar.