Upprepa synonymHär är några synonymer till ordet upprepa:

Synonymer till upprepa:

Det svenska verbet upprepa är vanligt användbart när man önskar återge något som redan sagts eller gjorts. Nedan följer några alternativa ord som kan användas för att förmedla handlingen att upprepa:

 • Repetera
 • Återge
 • Göra om
 • Igen
 • Återigen
 • Återsäga
 • Återhämta
 • Återupprepa
 • Återanvända
 • Återinföra

Exempel på användning av ordet upprepa

Här följer några exempel på hur verbet upprepa kan användas i meningar:

 • Kan du upprepa det du sa?
 • Vi måste upprepa experimentet för att bekräfta resultaten.
 • Det är viktigt att inte upprepa samma misstag.
 • Tränaren bad spelarna att upprepa övningen.
 • Historien verkar upprepa sig.
 • För att lära dig glosorna måste du upprepa dem flera gånger.
 • Jag vill inte upprepa min tidigare erfarenhet.
 • Klassikern var så bra att de beslutade att upprepa föreställningen.

Varför är ordet upprepa viktigt?

Verbformen upprepa är central i många sammanhang, från akademiska till vardagliga. Det kan användas för att förstärka ett budskap, garantera att information har förståtts, eller som en metod för inlärning och memorering. Att upprepa kan vara en väg till förbättring genom kontinuerlig övning och bekräftelse av kunskaper eller färdigheter.

Hur stavas upprepa?

Upprepa stavas U-P-P-R-E-P-A. Stavningen är direkt och tydlig, och ordet böjs regelbundet i tid och form.

Upprepa på engelska

Ordet upprepa översätts till engelska som ”Repeat”. Det är användbart i många olika sammanhang och har liknande användning som i svenska för att beskriva handlingen av att göra eller säga något återigen.

Upprepa i olika tempus

Ordet upprepa böjs i olika tempus för att ange när handlingen sker. I presens blir det upprepar, i preteritum upprepade, och som supinum används upprepat för att bilda perfekt och pluskvamperfekt.


Om du har synpunkter eller förbättringsförslag för vår guide om ordet ”upprepa”, är du välkommen att kontakta oss. Ett rikt och varierat språk är en skatt för alla, och din medverkan bidrar till att fördjupa och förbättra denna skatt. Kom ihåg att användningen av synonymer kan skilja sig åt beroende på dialekt, kontext och kulturell bakgrund.

Att korrekt använda ordet ”upprepa” och förstå dess betydelse är viktigt inte bara för språklig precision utan också för att kunna kommunicera effektivt och undvika missförstånd. I utbildningssammanhang är repetition en grundsten för inlärning och memorering, och i det dagliga livet hjälper det oss att skapa rutiner och traditioner som formar vår kultur och samhällsliv.