Upphov synonymHär är några synonymer till ordet Upphov:

Synonymer till upphov

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet upphov:

 • Källa
 • Början
 • Grund
 • Ursprung
 • Startpunkt
 • Skapelse
 • Rötter
 • Anledning
 • Initiativ
 • Orsak

Exempel på användning av ordet upphov

Här följer några exempel på hur ordet upphov kan användas i meningar:

 • Upphovet till konflikten var en missförstånd.
 • Vad var upphovet till renässansen inom konsten?
 • De diskuterade upphovet till den ekonomiska krisen.
 • Upphovet till många uppfinningar är ofta enkel nyfikenhet.
 • Forskare undersöker upphovet till sällsynta sjukdomar.
 • Upphovet till denna tradition är fortfarande oklart.
 • Det är viktigt att förstå upphovet till klimatförändringar.
 • Boken beskriver upphovet och utvecklingen av internet.
 • Upphovet till många konflikter kan vara kommunikationsbrist.
 • Hur kom punkmusiken till sitt upphov på 1970-talet?

Vad betyder upphov?

Upphov används för att referera till början eller källan till något, som en händelse, företeelse, eller en idé. Det beskriver varifrån något har sitt ursprung eller har startat.

Hur stavas upphov?

Upphov stavar man U-P-P-H-O-V. Det är viktigt att stava ordet korrekt för att undvika missförstånd.

Upphov, upphovs eller upphoven? Vad är rätt böjning?

Ordet upphov böjs upphov i singular obestämd form och upphovet i singular bestämd form. I plural används formerna upphov (obestämd) och upphoven (bestämd).

Upphov på engelska

Ordet ”upphov” översätts till ”origin” eller ”source” på engelska. Det används för att beskriva startpunkten eller grundläggande källan till något, som en rörelse, en idé, eller en händelse.


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.