Undvika synonymHär är några synonymer till ordet Undvika:

Synonymer till undvika

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet undvika:

 • Förbigå
 • Undgå
 • Förhindra
 • Skydda sig från
 • Avstå från
 • Undfly
 • Väja
 • Kringgå
 • Undanröja
 • Avgå

Exempel på användning av ordet undvika

Här följer några exempel på hur ordet undvika kan användas i meningar:

 • Han försökte undvika att prata om det känsliga ämnet.
 • Hur kan man undvika förkylning under vintermånaderna?
 • Undvika ögonkontakt kan vara ett tecken på nervositet eller osäkerhet.
 • Det är klokt att undvika onödiga konflikter i arbetslivet.
 • De flesta vill undvika trafikstockningar på väg till jobbet.
 • Med rätt kunskap kan bönder undvika skadedjur på naturliga sätt.
 • För att undvika spridning av viruset bör vi tvätta händerna regelbundet.
 • Att undvika socker och processad mat är bra för hälsan.
 • För att undvika skador bör man värma upp innan träning.
 • Undvika att ta på ansiktet kan minska risken för acne.

Vad betyder undvika?

Undvika används för att beskriva handlingen att medvetet hålla sig borta från något, att avstå från att göra eller närma sig något. Det kan handla om att hålla sig borta från fara, risk eller obehagliga situationer.

Hur stavas undvika?

Undvika stavar man U-N-D-V-I-K-A. Det är viktigt att inte förväxla det med liknande ord eller felstavningar som ”undfika” eller ”undwika” eller ”unvika” som vi ser förekommer en del på Internet.

Undvika, undviker eller undvikes? Vad är rätt böjning?

Ordet undvika kan böjas, till exempel ”undviker” i presens och ”undvek” i preteritum. Det används för att beskriva en aktiv handling att hålla sig borta från eller att avstå från något.

Undvika på engelska

Ordet undvika översätts till ”avoid” på engelska. Det används för att beskriva handlingen att medvetet hålla sig borta från något, vare sig det är en situation, ett beteende eller en risk. ”Avoid” kan användas i meningar som ”Avoid touching your face to reduce the risk of acne” (Undvik att ta på ansiktet för att minska risken för acne) eller ”We should avoid wasting food” (Vi bör undvika att slösa med mat).


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.