Undersökning synonymHär är synonymer till ordet undersökning:

Synonymer till undersökning:

Här följer ord som kan användas som synonymer till undersökning:

 • Utredning
 • Analyser
 • Granskning
 • Utredning – Ett ord som betyder en noggrann undersökning eller granskning för att samla fakta eller information.
 • Analyser – Innebär en detaljerad granskning av elementen i ett ämne eller fenomen för att förstå dess struktur eller betydelse.
 • Granskning – En noggrann och kritisk undersökning av dokument, verksamhet, eller en situation för att utvärdera dess tillstånd eller kvalitet.

Exempel på användning av ordet undersökning

Här följer några exempel på hur ordet undersökning kan användas i meningar:

 • För att fastställa orsaken till problemet, initierade vi en undersökning av systemet.
 • Efter rapporter om oegentligheter, startade myndigheterna en undersökning för att samla in bevis.
 • Det är kritiskt att genomföra en undersökning för att säkerställa produkternas säkerhet.
 • Genom att utföra en undersökning av marknadsförhållandena kan företaget anpassa sin strategi effektivt.
 • Universitetet genomförde en omfattande undersökning för att studera klimatförändringarnas effekter.

Vad betyder undersökning?

Undersökning är ett begrepp som innebär att noggrant granska, analysera eller utvärdera något för att samla in information, dra slutsatser eller lösa ett problem. Det handlar om att utföra systematiska utredningar eller analyser för att upptäcka ny kunskap, verifiera fakta, eller testa teorier. Det används ofta i vetenskapliga, akademiska, juridiska eller affärsmässiga sammanhang där detaljerad information och klargörande behövs för att fatta välgrundade beslut eller utveckla förståelse.