Underrättelse synonymHär är synonymer till ordet underrättelse:

Synonymer till underrättelse:

Här följer ord som kan användas som synonymer till underrättelse:

 • Information
 • Meddelande
 • Rapport
 • Information – Ett ord som betyder meddelande eller data som förmedlas eller tas emot.
 • Meddelande – En form av kommunikation som innebär att skicka eller motta information.
 • Rapport – Ett skriftligt eller muntligt meddelande som beskriver en situation, ofta baserat på observation eller undersökning.

Exempel på användning av ordet underrättelse

Här följer några exempel på hur ordet underrättelse kan användas i meningar:

 • För att hålla informationen relevant, beslutade vi att skicka en underrättelse om de senaste uppdateringarna i vår databas.
 • Efter nya upptäckter skickade forskarna en underrättelse om revisionen av teorin för att återspegla de senaste rönen.
 • Det är viktigt att skicka en underrättelse om nya kunskaper för att förbli konkurrenskraftiga.
 • Genom att skicka en underrättelse om förbättringar på webbplatsen ökade vi dess användarvänlighet och relevans.
 • Myndigheterna skickade en underrättelse om ändringarna i lagstiftningen för att anpassa dem till dagens samhälle.

Vad betyder underrättelse?

Underrättelse är ett begrepp som innebär att tillhandahålla eller överföra information, data, eller nyheter som är relevant och av vikt för mottagaren. Det handlar om att informera, meddela, eller rapportera om förändringar, händelser, eller insikter så att de som är berörda blir medvetna och kan agera baserat på denna kunskap. Det används ofta i kontexter där snabb och korrekt informationsspridning är kritisk, såsom inom säkerhet, forskning, och nyhetsrapportering.