Till och med förkortningTill och med förkortning? Hur förkortar man till och med korrekt? Du kan förkorta det så här:

t.o.m.

Du skriver ett t för till och sedan en punkt och sedan ett o för och och en punkt till. Sedan skriver du ett m för med och slutligen sista punkten. Det ska alltså inte skrivas tom. eller t.om. utan med punkter enligt ovan.

När används till och med och förkortingar för till och med

Förkortningen ”t.o.m.” används oftast för att visa ett slutdatum eller tidsperiod. Det står för ”till och med” och kan användas i olika sammanhang. Till exempel, ”Bokrean pågår från 1 februari t.o.m. 28 februari” betyder att rean slutar den sista februari.

Förkortningen används också för att visa en gräns för något, som ett maximalt antal eller en maximal kostnad. Till exempel, ”Du kan beställa högst fem biljetter per person t.o.m. 15 mars” betyder att det maximala antalet biljetter man kan beställa är fem per person och att sista dagen att göra det är den 15 mars.