Skäl synonymHär är några synonymer till ordet skäl:

Synonymer till skäl

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet skäl:

 • Anledning
 • Motivering
 • Orsak
 • Grund
 • Ursprung
 • Befogad anledning

Exempel på användning av ordet skäl

Här följer några exempel på hur ordet skäl kan användas i meningar:

 • Han gav tre skäl till varför han inte kunde närvara på mötet.
 • Ett starkt skäl för att rösta i valet är att påverka landets framtid.
 • Föräldrarna ville veta hennes skäl till att komma hem så sent.
 • Det fanns inga uppenbara skäl till hans plötsliga förändring i beteende.
 • Många skäl kan ligga bakom en individs beslut att byta jobb.

Varför är ordet skäl viktigt?

Ordet skäl är centralt inom argumentation och diskussion. Att kunna presentera klara och tydliga skäl till ett påstående eller ståndpunkt kan göra din argumentation starkare och mer övertygande. I juridisk och filosofisk diskussion används termen ofta för att klargöra varför en viss slutsats dragits eller varför en viss handling utförts.

Hur stavas skäl?

Skäl stavar man S-K-Ä-L. Korrekt stavning är avgörande för att meddela budskapet tydligt och undvika missförstånd.

Skäl, skälet eller skälen? Vad är rätt böjning?

Ordet skäl är ett substantiv och dess böjning varierar beroende på sammanhanget. I bestämd form singular blir det skälet och i plural blir det skälen.

Skäl på engelska

Ordet skäl översätts oftast till ”Reason” på engelska, men beroende på kontext kan det även översättas som ”Cause” eller ”Motive”.


Hittar du något fel eller vill tipsa om fler synonymer?

Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det. Observera att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på kulturell eller språklig kontext.