Själslig synonymHär är några synonymer till ordet själslig:

Synonymer till Själslig

 • andlig
 • spirituell
 • inre
 • psykisk
 • emotionell
 • mentalt
 • personlig
 • introspektiv

Exempelmeningar med ordet själslig

Här är några exempelmeningar med ordet själslig:

 • Det själsliga välmåendet är lika viktigt som det fysiska för en balanserad hälsa.
 • Hon fann en djup själslig koppling till naturen under sin vistelse på landsbygden.
 • Meditation kan vara en kraftfull metod för att främja själslig tillväxt och inre frid.
 • Han kämpade med själslig smärta efter att ha förlorat en nära vän.
 • Konsten har ofta en själslig dimension som kan påverka betraktaren på djupet.
 • Det är viktigt att ge utrymme för själslig reflektion och introspektion i det hektiska moderna livet.
 • Musik kan ha en själslig påverkan och hjälpa oss att uttrycka känslor och uppleva samhörighet.
 • Att vårda sin själsliga hälsa kan bidra till bättre livskvalitet och personlig utveckling.

Vad betyder själslig?

 • Andlig och inre: Själslig syftar på det som rör det inre, andliga eller spirituella hos en person, snarare än det fysiska eller materiella.
 • Emotionell och mental: Själslig kan även referera till det emotionella och mentala välmåendet hos en individ, inklusive känslor, tankar och personliga erfarenheter.
 • Personlig utveckling: Själslig kan också användas för att beskriva en process av personlig utveckling, där en person försöker uppnå självinsikt och växa som individ genom att reflektera över sitt inre liv och sina erfarenheter.