Schyssta synonymHär är några synonymer till ordet Schyssta:

Synonymer till Schyssta

Det svenska adjektivet ”schyssta” har flera synonymer som kan variera beroende på sammanhanget. Här nedan listas några alternativa ord som kan användas:

 • Rättvisa
 • Upprättvisa
 • Fina
 • Anständiga
 • Reko
 • Tillmötesgående
 • Förstående
 • Generösa
 • Omtänksamma
 • Vänliga
 • Fördelaktiga

Exempel på användning av ordet Schyssta

Nedan följer fler exempel på hur adjektivet Schyssta kan användas i meningar:

 • De erbjöd väldigt schyssta villkor i det nya avtalet.
 • Grannarna var schyssta nog att passa vår post under semestern.
 • Hen fick en schysst behandling av chefen när hen förklarade sin situation.
 • Det är viktigt att vara schysst mot sina medmänniskor i alla lägen.
 • De schyssta priserna i butiken gjorde att kunderna gärna återvände.
 • Det schyssta bemötandet vid intervjun lämnade ett gott intryck.
 • Med sitt schyssta sätt lyckades hon snabbt vinna kollegornas förtroende.
 • Företaget är känt för sina schyssta arbetsförhållanden.

Varför är ordet Schyssta viktigt?

Adjektivet schyssta är av stor betydelse i det sociala sammanhanget, då det används för att beskriva handlingar och beteenden som är rättvisa, respektfulla och vänliga. Att bete sig schysst är en grundläggande aspekt av sociala interaktioner och är ofta en förutsättning för att skapa och underhålla goda relationer både privat och professionellt. I affärsvärlden kan schyssta avtal och rättvisa handelssätt vara avgörande för långsiktiga och hållbara affärsrelationer. Inom pedagogik betonar man vikten av schysst behandling för att främja ett gott klimat i klassrummet och för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade.

Hur stavas Schyssta?

Schyssta stavar man S-C-H-Y-S-S-T-A. Stavningen kan ibland uppfattas som klurig, och det är därför viktigt att vara noggrann så att ordets positiva innebörd förmedlas korrekt.

Schysst, Schyssta eller Schysste? Vad är rätt böjning?

Ordet Schysst är ett adjektiv och böjs efter genus, numerus och definit eller indefinit form. I obestämd form singular utrum blir det Schysst, i bestämd form singular utrum Schyssta och i plural kan det bli Schyssta eller Schysste, beroende på dialekt eller stil.

Schyssta på engelska

Ordet Schyssta kan översättas till engelska på flera sätt beroende på sammanhanget. Några möjliga engelska översättningar är ”Fair”, ”Nice”, ”Decent”, ”Kind”, eller ”Generous”. Det är dock viktigt att titta på det specifika sammanhanget för att hitta den mest träffsäkra översättningen, eftersom ”schyssta” kan innebära olika nyanser av vänlighet och rättvisa beroende på situationen.


Om du upptäcker några felaktigheter eller har förslag på förbättringar av texten ovan, är du välkommen att kontakta oss. Det är viktigt att reflektera över språkbruket, och ditt bidrag kan hjälpa oss att förbättra informationen för alla. Kom ihåg att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på dialekt, sammanhang och kulturell kontext.

Att förstå och använda ordet ”schyssta” korrekt är inte bara en fråga om språklig noggrannhet utan även ett uttryck för empati och social förståelse. Genom att bete oss schysst och uppmuntra schyssta handlingar kan vi bidra till ett mer rättvist och trevligt samhälle.