Sändebud synonymHär är synonymer till ordet sändebud:

Synonymer till sändebud:

Här följer ord som kan användas som synonymer till sändebud:

 • Ombud
 • Delegat
 • Representant
 • Emmissarie
 • Ombud – En person som agerar eller har befogenhet att agera för någon annans räkning.
 • Delegat – En person som skickas med fullmakt att representera andra, ofta vid en konferens eller möte.
 • Representant – En person som representerar en organisation, grupp eller individ, ofta i officiella sammanhang.
 • Emmissarie – En diplomatisk representant eller en person som skickas på ett specifikt uppdrag, ofta för att förmedla meddelanden.

Har du tips på fler synonymer till sändebud? Kontakta oss gärna då och tipsa om det.

Exempel på användning av ordet sändebud

Här följer några exempel på hur ordet sändebud kan användas i meningar:

 • Regeringen skickade ett sändebud för att förhandla om fredsvillkoren.
 • Organisationen utnämnde ett sändebud för att representera dem vid den internationella konferensen.
 • Företaget anlitade ett sändebud för att leverera det viktiga kontraktet personligen.

Vad betyder sändebud?

Sändebud är ett begrepp som beskriver en person som skickas för att representera, förmedla eller utföra uppdrag å någon annans vägnar. Det används ofta inom diplomatiska, kommersiella eller andra officiella sammanhang för att beteckna någon som agerar på uppdrag av en organisation, regering eller individ.