Samarbete synonymHär är synonymer till ordet samarbete:

Synonymer till samarbete

Här följer ord som kan användas som synonymer till ordet samarbete:

 • Gemensamt arbete
 • Grupparbete
 • Kollaboration
 • Kompanjonskap
 • Kooperation
 • Lagarbete
 • Samråd
 • Samverkan
 • Samröre
 • Partnerskap
 • Teamwork

Exempel på användning av ordet samarbete

Här följer några exempel på hur ordet samarbete kan användas i meningar:

 • Genom effektivt samarbete lyckades teamet lösa problemet snabbt.
 • Vårt samarbete på detta projekt har förbättrat våra resultat avsevärt.
 • Tidigare saknade vi ett gott samarbete, men nu har vi utvecklat en stark teamkänsla.
 • I detta företag värderas samarbete och lagarbete högt.
 • Förr var jag van att arbeta självständigt, men nu uppskattar jag värdet av samarbete.
 • Är du ny här? Vi lägger stor vikt vid samarbete och samverkan i vårt team.
 • För att uppnå våra mål, måste vi förbättra vårt samarbete.
 • Tack vare samarbete över avdelningsgränserna har vi uppnått oväntade framgångar.
 • Detta projekt är ett exempel på framgångsrikt samarbete mellan olika företag.

Vad betyder samarbete?

Samarbete är en process där två eller flera personer eller grupper arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål eller uppgifter. Det innebär att dela på ansvar, resurser, och kunskap för att effektivisera arbetet och uppnå bättre resultat. Samarbete är grundläggande i många sammanhang, som i arbetslivet, inom utbildning, och i sociala relationer. Det kräver kommunikation, ömsesidigt förtroende och ofta kompromisser för att fungera väl.