Reservera synonymHär är några synonymer till verbet reservera:

Synonymer till Reservera

 • boka
 • förbeställa
 • beställa i förväg
 • lägga undan
 • sätta åt sidan
 • hålla av
 • avsätta
 • bevara
 • konservera
 • skydda
 • försäkra
 • ta i anspråk
 • anmäla sig
 • anmäla sin avsikt att delta

Exempelmeningar med ordet reservera

Här är några exempelmeningar med ordet reservera:

 • Jag ska reservera ett bord på restaurangen till ikväll.
 • Vi beslutade oss för att reservera biljetterna online för att undvika köer på plats.
 • Kan du reservera en plats åt mig på tåget till Göteborg?
 • Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för att förbereda en bra presentation.
 • Jag behöver reservera min energi för att orka med arbetsdagen.
 • Det är möjligt att reservera en parkeringsplats vid flygplatsen i förväg.
 • Hon valde att reservera sin kommentar tills hon hade mer information om ärendet.
 • Det är lämpligt att reservera en del av budgeten för oförutsedda kostnader.
 • Jag brukar reservera lite tid varje dag för att träna och hålla mig i form.
 • Det är viktigt att reservera tid för att koppla av och återhämta sig från stress och ansträngning.

Vad betyder reservera?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet reservera kan betyda:

 • Boka: Att reservera kan innebära att man bokar eller förbeställer något, exempelvis en plats på en restaurang, en hotellvistelse eller en biljett till en konsert.
 • Hålla av: Att reservera kan också betyda att man håller av något för att det inte ska tas eller användas av någon annan, exempelvis att man reserverar en stol eller ett bord i en offentlig lokal.
 • Avsätta: Att reservera kan också betyda att man avsätter eller sätter undan något för ett specifikt ändamål, exempelvis att man reserverar en summa pengar för att betala en räkning senare.
 • Försäkra: Att reservera kan också betyda att man försäkrar eller skyddar något för att undvika att det ska försvinna, exempelvis att man reserverar ett hotellrum eller en bil för att undvika att de blir uthyrda till någon annan.
 • Anmäla sin avsikt att delta: Att reservera kan även betyda att man anmäler sin avsikt att delta i något, exempelvis att man reserverar sin plats vid en föreläsning eller ett event.