Relativt synonymHär är synonymer till ordet relativt:

Synonymer till relativt

Här följer ord som kan användas som synonymer till ordet relativt:

 • förhållandevis
 • relaterat till
 • proportionellt
 • beroende av
 • jämfört med
 • i relation till
 • omkring
 • cirka
 • närmare bestämt
 • ungefär
 • med avseende på
 • så pass
 • med tanke på
 • till viss del
 • allt efter
 • vid jämförelse med

Läs vidare för att få en fördjupning i synonymerna ovan. Alla är inte helt självklara synonymer:

I svenskan kan relativt användas för att ange en jämförelse eller relation mellan två eller flera ting. Här är en genomgång av hur passande de angivna synonymerna är:

 1. Förhållandevis – Passar bra som synonym. Det används för att uttrycka att något är relativt jämfört med något annat.
 2. Relaterat till – Kan användas i vissa sammanhang, men det är mer specifikt än relativt och används oftare för att ange en direkt koppling eller samband.
 3. Proportionellt – Är relevant i matematiska eller statistiska sammanhang där relationer mellan storheter jämförs.
 4. Beroende av – Det här uttrycket signalerar mer en direkt påverkan eller korrelation än den bredare jämförelsen relativt innebär.
 5. Jämfört med – En mycket passande synonym som direkt uttrycker en jämförelse.
 6. I relation till – Mycket nära i betydelse till relativt och en bra synonym.
 7. Omkring – Används oftare för att ange en ungefärlig kvantitet eller plats, vilket kan vara en lite annan användning än relativt.
 8. Cirka – Likaså mer för ungefärliga mängder eller avstånd, inte alltid utbytbart med relativt.
 9. Närmare bestämt – Detta uttryck används för att göra en uppgift mer exakt, vilket kan skilja sig från den mer jämförande användningen av relativt.
 10. Ungefär – Liknar ”omkring” och cirka, passar för kvantitativa sammanhang men inte alltid som synonym till relativt.
 11. Med avseende på – Kan användas i liknande sammanhang som relativt, särskilt när det handlar om att jämföra eller relatera till något specifikt.
 12. Så pass – Inte en direkt synonym till relativt, men kan användas i vissa jämförande uttryck.
 13. Med tanke på – Mer ett uttryck för att ta hänsyn till något, inte direkt utbytbart med relativt.
 14. Till viss del – Indikerar en grad av något, vilket kan passa in i sammanhang där relativt används för att uttrycka en jämförelse i termer av grad eller omfattning.
 15. Allt efter – Detta är mer kontextberoende och inte alltid en synonym till relativt.
 16. Vid jämförelse med – En mycket bra synonym, liknar ”jämfört med” och är mycket lämplig för att uttrycka relativa förhållanden.

Sammanfattningsvis stämmer många av dessa synonymerna bra med användningen av relativt, särskilt de som uttrycker jämförelse eller relation. Dock finns det några (som ”omkring”, ”cirka”, och ”ungefär”) som mer specifikt hänvisar till ungefärlighet eller approximation, vilket kan vara en mer begränsad användning än det bredare ”relativt”.

Exempelmeningar med ordet relativt

Här är några exempelmeningar med ordet relativt:

 • Det är relativt enkelt att lära sig att spela ett instrument om man övar regelbundet.
 • Jag känner mig relativt pigg idag, trots att jag inte sov så mycket i natt.
 • Priserna på matvaror kan variera relativt mycket mellan olika butiker.
 • Det är relativt vanligt att uppleva stress och ångest i dagens samhälle.
 • Vi har relativt kort tid på oss att färdigställa projektet, så vi måste arbeta effektivt.
 • Min lön är relativt hög jämfört med vad jag tjänade tidigare i min karriär.
 • Vi har relativt många alternativ att välja mellan när det gäller semesterresor.
 • Det är relativt svårt att få tag på biljetter till den populära konserten.
 • Antalet besökare på mässan var relativt lågt i år jämfört med förra året.
 • Det är relativt vanligt att människor känner sig ensamma och isolerade i dagens samhälle.

Vad betyder relativt?

 • Förhållandevis: Relativt används för att beskriva att något är i proportion eller förhållande till något annat.
 • Relaterat till: Relativt används också för att beskriva att något är relaterat eller beroende av något annat.
 • Proportionellt: Relativt kan också betyda att något är proportionellt eller i förhållande till något annat.

Relativt är ett ord som används för att beskriva proportioner eller förhållanden. Det kan användas för att beskriva att något är relaterat eller beroende av något annat. Relativt kan också användas för att beskriva att något är proportionellt eller i förhållande till något annat. Detta ord kan vara användbart för att skapa mer nyanserade och precisare beskrivningar av situationer och relationer.