Prestera synonymHär är synonymer till ordet prestera:

Synonymer till prestera

 • utföra
 • leverera
 • genomföra
 • åstadkomma
 • uträtta
 • visa resultat
 • fullgöra
 • skapa resultat
 • uppnå
 • framföra
 • verkställa
 • uppfylla
 • realisera
 • åstadkomma effekt
 • genomdriva

Exempelmeningar med ordet prestera

Här är några exempelmeningar med ordet prestera:

 • Att prestera på topp under press är en viktig färdighet i många yrken.
 • Hon lyckades prestera över förväntan trots svåra förhållanden.
 • För att prestera bra i skolan krävs både hårt arbete och disciplin.
 • Idrottaren strävar efter att prestera sitt bästa i varje tävling.
 • Teamet samarbetade effektivt för att prestera enastående resultat på projektet.
 • Under intervjun var han nervös men lyckades ändå prestera väl.
 • Att kunna prestera under tidspress är en nyckelkompetens i detta jobb.
 • Hans förmåga att prestera konsekvent har gett honom en framstående karriär.
 • För att prestera bra i detta test krävs både kunskap och strategiskt tänkande.
 • Att prestera kreativt arbete kräver både inspiration och hårt arbete.

Vad betyder prestera?

 • Utföra: Att prestera innebär att utföra eller genomföra en uppgift eller aktivitet.
 • Leverera: Prestera kan också betyda att leverera resultat eller uppnå vissa mål.
 • Åstadkomma: I många sammanhang handlar det om att åstadkomma något, oavsett om det är i yrkeslivet, i studier eller inom sport.