Potentiell synonymHär är synonymer till ordet potentiell:

Synonymer till potentiell:

Här följer ord som kan användas som synonymer till potentiell:

 • Möjlig
 • Tänkbar
 • Eventuell
 • Hypotetisk
 • Möjlig – Något som kan ske eller vara fallet under vissa förutsättningar.
 • Tänkbar – Något som är möjligt att överväga eller föreställa sig som en realitet.
 • Eventuell – Något som kan inträffa eller visa sig vara sant i framtiden.
 • Hypotetisk – Något som är antaget för hypotesens skull utan att nödvändigtvis vara bevisat.

Har du tips på fler synonymer till potentiell? Kontakta oss gärna då och tipsa om det.

Exempel på användning av ordet potentiell

Här följer några exempel på hur ordet potentiell kan användas i meningar:

 • Det finns en potentiell risk för förseningar i projektet.
 • Vi undersöker potentiella marknader för vår nya produkt.
 • Studien visar på potentiella fördelar med den nya tekniken.

Vad betyder potentiell?

Potentiell är ett begrepp som beskriver något som har möjlighet att bli verklighet eller som kan existera under vissa förhållanden. Det används för att uttrycka möjligheten av någots existens eller händelses inträffande, utan att det för tillfället är en faktisk realitet.

Hur böjs potentiell?

 • Singular obestämd form: potentiell
 • Singular bestämd form: potentiella
 • Plural obestämd form: potentiella
 • Plural bestämd form: potentiella

Adjektivet ”potentiell” används för att beskriva något som är möjligt eller kan tänkas inträffa. När det används tillsammans med ett substantiv, anpassas formen för att stämma överens med substantivets numerus (singular eller plural) och bestämdhet (obestämd eller bestämd form).


Motsatsord till potentiell:

 • Omöjlig – Något som inte kan ske eller vara fallet under några förutsättningar.
 • Otänkbar – Något som inte är möjligt att överväga eller föreställa sig som en realitet.
 • Orealistisk – Något som är så osannolikt att det inte anses vara en praktisk möjlighet.