Potential synonymHär är några synonymer till ordet potential:

Synonymer till Potential:

Här följer ord som kan användas som synonymer till potential:

 • Möjlighet
 • Kapacitet
 • !–more–>
 • Tillväxtmöjlighet
 • Utvecklingsmöjlighet
 • Resurs
 • Förmåga
 • Makt
 • Potens
 • Styrka
 • Energi

Exempelmeningar med ordet potential

Här är några exempelmeningar med ordet potential:

 • Hon såg alltid det bästa i människor och insåg deras potential till att bli något stort.
 • Den nya teknologin har en enorm potential att revolutionera hur vi utför viktiga uppgifter.
 • Trots att han var ung, visade han en imponerande potential i sitt arbete och blev snabbt befordrad till en högre position.
 • Vi behöver fokusera på att utveckla och utnyttja vår fulla potential för att nå våra mål och drömmar.
 • Forskarna upptäckte att vissa växter har en stor potential att användas som läkemedel på grund av deras unika egenskaper.
 • Genom att investera i utbildning och forskning kan vi främja den mänskliga potentialen och upptäcka nya lösningar på samhällsproblem.
 • Det är viktigt att vi identifierar och utvecklar vår potential, så att vi kan nå vår högsta nivå av prestation och uppfylla vår fulla potential.
 • Tänk på all den potential som finns i vårt samhälle – om vi bara tar tillvara på den kan vi göra fantastiska saker tillsammans.
 • En av de största utmaningarna i dagens samhälle är att upptäcka och frigöra potentialen hos alla människor, oavsett bakgrund eller situation.
 • Vi måste ta ansvar för att utveckla vår egen potential och samtidigt hjälpa andra att upptäcka och använda sin egen potential för att skapa en bättre värld för alla.

Vad betyder potential?

Potential är ett ord som beskriver en förmåga eller möjlighet att utvecklas, förbättras eller nå högre nivåer av prestation eller framgång. Någon eller något som har potential har en latent förmåga eller möjlighet att uppnå något större eller mer betydelsefullt. Potential kan också syfta på en möjlig framtidig utveckling eller tillväxt av en person, organisation eller idé.