Påbud synonymHär är synonymer till ordet påbud:

Synonymer till påbud:

Här följer ord som kan användas som synonymer till påbud:

  • Bestämmelse
  • Order
  • Bestämmelse – En specifik regel eller riktlinje som måste följas, ofta inom en större regelverk eller system.
  • Order – Ett auktoritativt kommando eller direktiv som kräver efterlevnad.

Har du tips på fler synonymer till påbud? Kontakta oss gärna då och tipsa om det.


Exempel på användning av ordet påbud

Här följer några exempel på hur ordet påbud kan användas i meningar:

  • Regeringen utfärdade ett påbud om att alla offentliga platser ska vara rökfria.
  • Lokala myndigheter gav ett påbud om evakuering på grund av översvämningsrisken.
  • Skolan implementerade ett påbud om mobilanvändning under lektionstid för att främja fokus bland eleverna.

Vad betyder påbud?

Påbud är ett begrepp som beskriver en officiell order eller instruktion som måste följas. Det används ofta för att implementera nya regler eller policyer, säkerställa efterlevnad av lagar, eller för att skydda allmänhetens hälsa och säkerhet.