På så vis synonymHär är några synonymer till uttrycket ”på så vis”:

Synonymer till På så vis

 • på det sättet
 • således
 • alltså
 • med andra ord
 • på så sätt
 • följaktligen
 • med det menat
 • genom detta
 • härigenom

Exempelmeningar med uttrycket ”på så vis”

Här är några exempelmeningar med uttrycket ”på så vis”:

 • På så vis kan vi minska risken för missförstånd.
 • Genom att följa instruktionerna noga, lyckades han montera möbeln på så vis att den stod stadigt.
 • De tog ett gemensamt beslut och på så vis kunde de gå vidare i projektet.
 • Hon förklarade problemet för honom, och på så vis fick han en bättre förståelse för situationen.
 • Genom att organisera arbetsuppgifterna effektivt, kunde de spara tid på så vis.
 • På så vis blev hennes idé väl mottagen av kollegorna.
 • Han ändrade sin inställning, och på så vis förbättrades stämningen i gruppen.
 • De arbetade tillsammans för att lösa problemet, och på så vis lärde de sig mycket av varandra.
 • De beslutade att skjuta upp mötet, och på så vis kunde alla förbereda sig bättre.
 • Genom att samarbeta, kunde de uppnå sina mål på så vis.

Vad betyder ”på så vis”?

 • Uttrycket ”på så vis” används för att ange att något sker på ett visst sätt, genom en viss process eller med hjälp av vissa metoder.
 • Det används också för att visa en konsekvens eller ett resultat av något, som en förklaring eller förtydligande av hur något fungerar eller påverkar en situation.
 • Uttrycket kan även användas för att koppla samman två idéer eller förklara hur en idé leder till en annan.