Överlag synonymHär är synonymer till ordet Överlag:

Synonymer till överlag

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet överlag:

 • Generellt
 • För det mesta
 • I huvudsak
 • I stort sett
 • I allmänhet
 • Vanligen
 • Nästan alltid
 • Vanligtvis
 • Typiskt
 • Normalt

Exempel på användning av ordet överlag

Här följer några exempel på hur ordet överlag kan användas i meningar:

 • Överlag bör du vara noga med granskningen av det du just har lärt dig.
 • Hennes ord krävde överlag en mer noggrann analys än vad som först verkade.
 • Det är viktigt att överlag vara noga med de ord man använder.
 • Vi måste överlag vara noggranna med analysen av problemet för att hitta en lösning.
 • Bedömningen av hans handlingar krävde överlag noggrannhet.
 • Det är viktigt att överlag vara noga med de ord man använder för att undvika missförstånd.
 • Han kunde överlag inte uttrycka sina känslor på ett tillfredsställande sätt på grund av brist på noggrannhet.
 • Överlag i utvärderingen av hans beslut innebar att han ville ta fullständig kontroll över situationen.
 • Det är viktigt att överlag inte missförstå det hon sa på grund av brist på noggrannhet.
 • Jag är överlag fortfarande osäker på noggrannheten i bedömningen av det nya förslaget.

Vad betyder överlag?

Överlag är en term som används för att beskriva något som är sant i de flesta fall eller under största delen av tiden. Det används för att generalisera en situation, ett tillstånd eller ett beteende. Det innebär att det finns undantag, men att det angivna gäller för det mesta. Att förstå innebörden av ”överlag” i olika sammanhang kan hjälpa till att kommunicera mer effektivt och undvika missförstånd.

Hur stavas överlag?

Överlag stavar man precis som det låter: Ö-V-E-R-L-A-G. Alltså inte Överlagg eller överllag.

Överlag eller över lag? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är överlag. Det ska alltså skrivas som ett sammanhängande ord, inte med mellanrum mellan ”över” och ”lag”. Ordet ”överlag” kommer från de två separata orden ”över” och ”lag” men har sedan länge sammanskrivits till ett ord i svenskan. ”Överlag” används för att uttrycka att något gäller i allmänhet eller för det mesta.

Att skriva ”över lag” skulle innebära en annan betydelse. Detta eftersom ”lag” i svenskans innebär något som rättsligt reglerar ett visst område, och ”över” i det här sammanhanget skulle kunna tolkas som ”överordnad”. Alltså skulle ”över lag” kunna tolkas som att något är överordnat lagar, vilket inte är vad ”överlag” betyder.

Därför ska man skriva ”överlag” när man menar ”i allmänhet” eller ”för det mesta”.