Ordlista sjötermerSjötermer är en bred kategori som innefattar termer från navigation, sjömanskap, båtkonstruktion, och meteorologi bland annat. Här nedan finns en lista med sjötermer som är noggrant utvalda för att vara så korrekta som möjligt. Observera dock att definitionerna är förenklade och för en djupare förståelse kan det krävas ytterligare studier eller konsultation med mer detaljerade källor.

Här har du en ordlista på sjötermer

 1. Akter – Den bakre delen av ett fartyg.
 2. Babord – Den vänstra sidan av fartyget när man står och tittar framåt.
 3. Styrbord – Den högra sidan av fartyget när man står och tittar framåt.
 4. För – Den främre delen av ett fartyg.
 5. Köl – Den centrala strukturen som löper längs fartygets botten och ger stabilitet.
 6. Däck – Den horisontella ytan på ett fartyg där människor kan stå.
 7. Mast – En vertikal stång på ett segelfartyg som seglen hissas på.
 8. Bog – Den främsta delen av fartygets skrov.
 9. Stäv – Den absolut främsta delen av fartyget, framför bogen.
 10. Roder – En anordning använd för att styra fartyget, vanligtvis monterad på eller nära aktern.
 11. Knop – En hastighetsenhet till sjöss motsvarande en nautisk mil per timme (cirka 1,852 km/h).
 12. Sjökort – Kartor speciellt utformade för navigering till sjöss.
 13. Länsa – Att avlägsna vatten från ett fartyg, antingen genom naturliga metoder eller med hjälp av en pump.
 14. Ankring – Processen att säkra ett fartyg till botten av ett vattendrag med ett ankare.
 15. Förtöjning – Att säkra ett fartyg vid en kaj, brygga, boj eller annat fartyg med hjälp av tåg eller linor.
 16. Skrov – Den huvudsakliga kroppen av ett fartyg, exklusive masten, riggen och andra strukturer.
 17. Gir – En snabb förändring i fartygets riktning.
 18. Kompass – Ett navigationsinstrument för att bestämma riktning.
 19. Lod – Ett instrument eller metod för att mäta djupet av vatten under ett fartyg.
 20. Segel – En duk som fångar vinden och driver ett segelfartyg framåt.
 21. Barlast – Vatten, sand, eller annat material som läggs i fartygets barlasttankar för att förbättra stabilitet och sjövärdighet.
 22. Dödviktstonnage (DWT) – Mått på ett fartygs maximala lastkapacitet inklusive last, bränsle, färskvatten, besättning och deras tillhörigheter.
 23. Bruttotonnage (BT) – Ett mått på ett fartygs totala inneslutna volym, används som en indikator på fartygets storlek.
 24. Nettotonnage (NT) – Ett mått på fartygets inneslutna volym som är tillgänglig för last och passagerare, exkluderar maskinrum och andra icke-lastande utrymmen.
 25. Draught (Djupgående) – Vertikalt avstånd mellan vattenlinjen och fartygets botten, vilket indikerar hur djupt fartyget ligger i vattnet.
 26. Gross tonnage (GT) – Ett mått på ett fartygs totala inneslutna rymd, med vissa undantag, i enheter av 100 kubikfot.
 27. Överbyggnad – Struktur ovanpå huvuddäck, inklusive styrhytt och boendeutrymmen.
 28. Bulbsteven – En utbuktning framför skrovet under vattenlinjen som förbättrar fartygets hydrodynamik.
 29. Kapsejsa – När ett fartyg välter så att det ligger upp och ner eller på sidan.
 30. Dagsljussektor – Del av en fyr eller annan navigationshjälpmedels ljus som är synlig från sjön.
 31. Däcksbeläggning – Material som används för att täcka däck på fartyg, både för skydd och för att ge en säker yta för besättningen.
 32. Ekolod – En elektronisk anordning som använder ljudvågor för att mäta djupet under fartyget till havsbottnen.
 33. Fendert – En anordning som används för att skydda fartygets skrov vid förtöjning, mot kajer eller andra fartyg.
 34. GPS (Global Positioning System) – Ett satellitbaserat navigationssystem som ger position och tidinformation under alla väderförhållanden, var som helst på eller nära jorden.
 35. Hydrografiska kartor – Kartor som visar havets, sjöars och floders fysiska egenskaper, inklusive djup, strömmar och bottenstruktur.
 36. Knarr – Ett segelfartyg med två master, vanligtvis använt för handel.
 37. Loggbok – En officiell bok ombord på ett fartyg där kurs, distans, väderförhållanden och andra viktiga händelser under resan registreras.
 38. Plimsollmärke – Ett märke på ett fartygs skrov som visar den maximala säkra lastningsnivån under olika förhållanden.
 39. Rigg – Den sammanlagda uppsättningen av master, bommar, segel och alla linor på ett segelfartyg.
 40. Skärgårdskryssare – En typ av segelbåt som är speciellt designad för att navigera i skärgårdsmiljöer med grundare vatten och trängre passager.

Denna lista är skapad med omsorg för att säkerställa att termerna och definitionerna är korrekta. För mer detaljerad information om varje term, rekommenderas det att konsultera specialiserad litteratur eller källor inom sjöfart och navigation.

Om du hittar något fel eller har tips om flera ord får du väldigt gärna tipsa om det.