Opålitlig synonymHär är några synonymer till ordet Opålitlig:

Synonymer till Opålitlig

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet opålitlig:

 • Osäker
 • Ostadig
 • Föränderlig
 • Opålitligtvis
 • Opålitbar
 • Osäkerhetsfaktor
 • Svajig
 • Icke-tillförlitlig
 • Opålitligkälla
 • Opålitlighet

Exempel på användning av ordet Opålitlig

Här följer några exempel på hur ordet opålitlig kan användas i meningar:

 • Den opålitliga källan gjorde att jag tvivlade på sanningshalten i uppgifterna.
 • Trots hans opålitliga uppträdande valde jag att lita på honom den här gången.
 • Det är viktigt att verifiera informationen då den kommer från en opålitlig källa.
 • Vi måste vara medvetna om riskerna med att lita på opålitlig information.
 • Opålitliga vittnen kan förvränga rättegångens utfall.
 • Det är viktigt att granska alla fakta noga, särskilt när de kommer från opålitliga källor.
 • Opålitliga produkter leder ofta till kundklagomål och returer.
 • För att undvika missförstånd, bör man undvika att använda opålitlig information.
 • Opålitliga löften skadar ofta relationer och skapar misstro.
 • Jag är osäker på om jag kan lita på denna information, den verkar opålitlig.

Vad betyder Opålitlig?

Opålitlig är en term som används för att beskriva något eller någon som inte är pålitlig eller stabil. Det kan referera till information, personer, produkter eller tjänster som inte håller måttet eller som ofta sviker förväntningarna. Att förstå innebörden av ”opålitlig” i olika sammanhang kan hjälpa till att navigera och ta välgrundade beslut baserade på kvalitet och tillförlitlighet.

Hur stavas Opålitlig?

Opålitlig stavar man precis som det låter: O-P-Å-L-I-T-L-I-G. Alltså inte Opålitlighet eller Opålittlig.

Opålitlig eller O pålitlig? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är opålitlig. Det ska alltså skrivas som ett sammanhängande ord, inte med mellanrum mellan ”o” och ”pålitlig”. ”Opålitlig” är motsatsen till ”pålitlig” och beskriver något eller någon som inte kan litas på.

Att skriva ”o pålitlig” skulle vara grammatiskt inkorrekt. I svenska språket skrivs prefixet ”o-” ihop med det ord det föregår, såsom i ”okänd”, ”osynlig” eller ”oärlig”.

Därför ska man skriva ”opålitlig” när man menar att något eller någon inte är pålitlig.