Obsolet synonymHär är synonymer till ordet obsolet:

Synonymer till obsolet:

Här följer ord som kan användas som synonymer till obsolet:

 • Föråldrad
 • Utgången
 • Överflödig
 • Föråldrad – Något som blivit gammalt och inte längre är aktuellt eller användbart på grund av nyare utvecklingar.
 • Utgången – Något som har passerat sin tidpunkt för användning eller relevans; inte längre giltigt.
 • Överflödig – Något som inte längre behövs på grund av att det finns bättre alternativ eller på grund av förändrade omständigheter.

Har du tips på fler synonymer till obsolet? Kontakta oss gärna då och tipsa om det.

Vad betyder obsolet?

Obsolet är ett begrepp som beskriver något som blivit överflödigt, utdaterat eller föråldrat på grund av nyare innovationer, förändringar i preferenser eller framsteg i teknologi. Det används ofta för att referera till produkter, tekniker, metoder eller idéer som inte längre anses vara effektiva eller relevanta.

Exempel på användning av ordet obsolet

Här följer några exempel på hur ordet obsolet kan användas i meningar:

 • Teknikens snabba framsteg har gjort många äldre modeller obsoleta.
 • Med den nya lagändringen är den tidigare policyn nu obsolet.
 • Efter att ha upptäckt en mer effektiv metod, blev den gamla processen betraktad som obsolet.

Motsatsord till obsolet

För att ge en balanserad förståelse inkluderar vi även motsatsord till obsolet:

 • Aktuellt – Något som är relevant och i linje med nuvarande trender eller teknologier.
 • Modern – Något som är nytt, uppdaterat och överensstämmer med de senaste standarderna.
 • Nydanande – Något som introducerar nya idéer, metoder eller tekniker och därmed är långt ifrån föråldrat.