Moral synonymHär är synonymer till ordet moral:

Synonymer till moral:

Nedan listas ord som kan användas som synonymer till moral:

 • Etik
 • Dygder
 • Seder
 • Etik – Principer som styr rätt och fel beteende inom olika sammanhang, ofta används inom filosofi och yrkesliv.
 • Dygder – Goda egenskaper och beteenden som anses vara moraliskt önskvärda.
 • Seder – Uppföranderegler och normer som styr beteenden i ett samhälle eller bland en grupp människor.

Användares bidrag:

Om du har fler synonymer till ordet moral som du tror passar här så får du gärna kontakta oss.

Exempel på användning av ordet moral

Här följer några exempel på hur ordet moral kan användas i meningar:

 • Genom historien har diskussioner om moral ofta dominerat filosofiska debatter, med fokus på vad som anses vara rätt eller fel handlingar.
 • Läraren betonade vikten av god moral och etik bland sina elever, särskilt i deras dagliga interaktioner med andra.
 • Företagets ledning introducerade nya riktlinjer för att förstärka en kultur av hög moral och ansvarstagande bland de anställda.
 • Under svåra tider prövas en persons moral ofta hårdast, vilket avslöjar deras sanna karaktär och värderingar.

Vad betyder moral?

Moral refererar till principer och värderingar som bestämmer vad människor anser vara rätt och fel beteende.


Motsatsord till moral:

 • Amoralitet – Ett tillstånd eller beteende som är fritt från moraliska bedömningar eller principer.
 • Immoralitet – Handlingar eller beteenden som strider mot de rådande moraliska normerna eller värderingarna.
 • Oetisk – Handlingar eller beslut som går emot etablerade etiska principer.

Vi strävar efter att hålla vår information korrekt och uppdaterad. Om du märker några fel eller har förslag på förbättringar, uppskattar vi din feedback. Ditt bidrag hjälper oss att förbättra och säkerställa kvaliteten på vårt innehåll. Tack på förhand!