Klaga synonymHär är synonymer till ordet klaga:

Synonymer till klaga

 • uttrycka missnöje
 • kritisera
 • invända
 • gnälla
 • anmärka
 • framföra missnöje
 • opponera sig
 • yttra missnöje
 • framföra klagomål
 • visa missnöje
 • framföra ogillande
 • yttra ogillande
 • ge uttryck för missnöje
 • uttrycka besvikelse

Vad betyder klaga?

 • Uttrycka missnöje: Att klaga innebär att uttrycka missnöje eller ogillande över något.
 • Kritisera: Klaga kan också betyda att kritisera något, ofta med syftet att uppmärksamma problem.
 • Invända: I många sammanhang innebär att klaga att framföra invändningar eller motargument mot något.

Exempelmeningar med ordet klaga

Här är några exempelmeningar med ordet klaga:

 • Han brukade ofta klaga på arbetsförhållandena.
 • Trots att rätten inte smakade bra, vågade ingen klaga.
 • Att klaga över vädret har blivit en vana för många.
 • De beslöt att klaga hos chefen om den orättvisa behandlingen.
 • I en relation är det viktigt att kunna klaga på ett konstruktivt sätt.
 • Under mötet tog hon mod till sig och började klaga över arbetsbördan.
 • Att klaga utan att föreslå lösningar är ofta ineffektivt.
 • Hans benägenhet att ständigt klaga påverkade teamets moral negativt.
 • För att klaga på produkten måste du först kontakta kundservice.
 • Att klaga på samhällsproblem kan leda till positiv förändring om det görs på rätt sätt.

Hitta du något fel? Eller tycker du att vi ska lägga till något till klaga?

Tips oss gärna om du hittar något fel i listan. Den mänskliga faktorn gör att det ibland smyger sig in fel. Du kan kontakta oss här. Där kan du även tipsa oss om du tycker vi ska lägga till något till klaga.