Illustrerar synonymHär är några synonymer till ordet illustrerar:

Synonymer till Illustrerar

 • Skildrar
 • Visar
 • Presenterar
 • Avbildar
 • Demonstrerar
 • Representerar
 • Tecknar
 • Förklarar
 • Beskriver
 • Anskauliggör

Exempelmeningar med ordet illustrerar

Här är några exempelmeningar med ordet illustrerar:

 • Konstnären illustrerar sina tankar och känslor genom sina målningar.
 • Boken illustrerar historiska händelser med detaljerade beskrivningar och bilder.
 • Läraren använde ett diagram för att illustrera komplexa matematiska koncept för eleverna.
 • Dokumentären illustrerar de sociala och ekonomiska utmaningarna i samhället på ett gripande sätt.
 • Hans tal illustrerade behovet av förändring och inspirerade åhörarna att agera.
 • Illustrationerna i barnboken hjälper till att illustrera berättelsens budskap på ett lekfullt sätt.
 • Arkitekten illustrerade sina designidéer med detaljerade ritningar och modeller.
 • Filmen illustrerar den komplexa relationen mellan människor och teknologi.
 • Genom sitt arbete illustrerar volontären vikten av att ge tillbaka till samhället.
 • Författaren illustrerar de emotionella aspekterna av kärlek och förlust i sin senaste roman.

Illustrerar är ett ord som används för att beskriva handlingen att göra något tydligt eller förståeligt genom att ge exempel, skapa bilder, eller använda liknelser. Det kan syfta på att visualisera eller konkretisera idéer, teorier, eller berättelser, och kan också användas i en bredare bemärkelse för att beteckna att något representerar eller symboliserar en större idé eller koncept.