Grymma synonymHär är några synonymer till adjektivet grymma:

Synonymer till Grymma

 • hänsynslös
 • brutal
 • obarmhärtig
 • hård
 • skoningslös
 • grymhjärtad
 • förtryckande
 • våldsam
 • bestialisk
 • hänsynslös
 • sadistisk
 • omänsklig
 • blodtörstig

Exempelmeningar med ordet grymma

Här är några exempelmeningar med ordet grymma:

 • Den grymma behandlingen av fångarna väckte internationell upprördhet.
 • Hans grymma sätt att leda företaget gjorde många anställda olyckliga.
 • Historien om den grymma hunden skrämde barnen.
 • Den grymma verkligheten av kriget blev alltmer tydlig.
 • Att överleva i den grymma naturen kräver styrka och beslutsamhet.
 • Den grymma kritiken påverkade författarens självförtroende negativt.
 • Hans grymma beteende mot djur ledde till rättsliga åtgärder.
 • Den grymma vintern orsakade stora problem för invånarna i staden.

Vad betyder grymma?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet grymma kan betyda:

 • Omedkännande hårdhet: Att vara grym betyder ofta att man uppvisar en omedkännande hårdhet eller brutalitet mot andra.
 • Avsaknad av sympati eller medlidande: Grymhet innebär en brist på sympati, medlidande eller förståelse för andras lidande eller känslor.
 • Skadligt eller våldsamt beteende: Grym kan också beskriva beteenden eller handlingar som är skadliga, våldsamma eller förödande.
 • Extrem hårdhet eller stränghet: I vissa sammanhang kan grym referera till extrem hårdhet eller stränghet, som i straff eller behandling.
 • Sadistisk njutning i andras lidande: I vissa fall kan grym även innebära att man finner njutning eller tillfredsställelse i att orsaka smärta eller lidande för andra.

Hur uttrycker man grymhet på olika sätt?

Här är några sätt att uttrycka grymhet på:

 • Genom ord: Att använda skadliga eller nedvärderande ord för att såra någon kan vara ett uttryck för grymhet.
 • Genom handlingar: Att utföra våldsamma eller skadliga handlingar som påverkar andra negativt är ett direkt sätt att vara grym.
 • Genom att försumma: Att försumma någons behov eller välbefinnande, särskilt när man har ansvar för dem, kan också vara ett uttryck för grymhet.
 • Genom manipulation: Att manipulera eller bedra andra för egen vinning eller för att orsaka smärta kan vara en form av grymhet.
 • Genom förakt: Att visa förakt eller avsky för andra kan vara ett sätt att uttrycka grymhet, där man genom sitt beteende visar en total brist på respekt eller medkänsla.
 • Genom psykologisk tortyr: Att medvetet orsaka psykologisk smärta, som genom mobbning eller gaslighting, är ett annat sätt att vara grym.
 • Genom att ignorera lidande: Att medvetet ignorera eller förbli likgiltig inför andras lidande, särskilt när man har möjlighet att hjälpa, kan anses vara en form av grymhet.
 • Genom att njuta av andras smärta: Att finna nöje eller tillfredsställelse i att se andra lida, antingen fysiskt eller psykiskt, är en ytterligare manifestation av grymhet.