Från och med förkortningFrån och med är en fras som ofta används för att specificera startpunkten för en tidsperiod eller ett datum från vilket något blir giltigt. I skrivna sammanhang, särskilt där utrymmet är begränsat eller för att uppnå en mer koncis och lättläst text, kan det vara fördelaktigt att förkorta denna fras.

Den korrekta förkortningen av Från och med

Den korrekta förkortningen för ”från och med” på svenska är ”fr.o.m.”. Denna förkortning är allmänt accepterad och förstådd, och kan användas i både formella och informella texter utan risk för missförstånd.

Användning av förkortningen ”fr.o.m.”

  • Kontext: Använd ”fr.o.m.” i situationer där det är tydligt att det hänvisas till startpunkten för en period eller ett datum. Detta kan vara i text, tabeller, eller när du anger specifika datum.
  • Datumformat: När ”fr.o.m.” används tillsammans med ett datum, håll datumformatet konsekvent. Exempelvis: ”fr.o.m. 2023-01-01”.
  • Konsekvens: Om du använder ”fr.o.m.” i din text, se till att använda det konsekvent genom hela dokumentet.
  • Punktanvändning: Korrekt användning innebär att sätta en punkt efter ”fr” och en efter ”m”, vilket indikerar att förkortningen består av initialerna för ”från” och ”med”, med ”o.” som står för ”och”. Det korrekta sättet att skriva förkortningen är ”fr.o.m.”.
  • Mellanrum: Ett mellanrum bör följa direkt efter ”fr.o.m.” innan du fortsätter med resten av texten eller datumet.

Exempel på användning av förkortning av från och med

  • ”Rabatten gäller fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2023-03-31.”
  • ”Fr.o.m. nästa månad kommer nya öppettider att införas.”
  • ”Anställningsavtalet börjar gälla fr.o.m. den första april.”

Sammanfattning

Förkortningen ”fr.o.m.” är ett praktiskt verktyg för att skapa en mer koncis och lättläst text, särskilt när utrymmet är begränsat. Genom att följa de ovan nämnda riktlinjerna kan du använda förkortningen korrekt och professionellt i olika skriftliga sammanhang. Det är viktigt att använda förkortningen på ett konsekvent sätt och se till att dess användning är tydlig och lämplig för sammanhanget.


Om du hittar något fel här i Från och med förkortning får du gärna tipsa oss om det så vi kan rätta till det.