Förut synonymHär är synonymer till ordet förut:

Synonymer till förut

Här följer ord som kan användas som synonymer till ordet förut:

 • Förr
 • Tidigare
 • Före
 • Dessförinnan

Exempel på användning av ordet förut

Här följer några exempel på hur ordet förut kan användas i meningar:

 • Detta var ett problem förut, men nu har det lösts.
 • Jag har besökt den platsen förut under mina tidigare resor.
 • Förut hade jag en annan syn på saken, men nu har jag ändrat åsikt.
 • Förut i tiden var dessa metoder vanliga i branschen.
 • Förut, före teknologins framsteg, gjordes allt manuellt.
 • Jag har inte sett dig här förut; är du ny i området?
 • Denna tradition sträcker sig långt tillbaka, tidigare än vad många tror.
 • Före denna händelse, eller förut som man också kan säga, var situationen annorlunda.
 • Dessförinnan, eller förut, hade jag en annan arbetsroll.
 • Det här företaget var mycket annorlunda förut jämfört med idag.

Vad betyder förut?

Förut är ett tidsuttryck som används för att referera till en tidpunkt eller period som ligger i det förflutna. Det kan betyda tidigare, före nuvarande tidpunkt, eller innan en viss händelse. Förut används ofta för att beskriva något som har hänt eller varit gällande tidigare, men som kanske inte längre är aktuellt. Det är ett vanligt ord i det svenska språket och används i många olika sammanhang för att prata om det förflutna.