Försäkra synonymHär är synonymer till ordet försäkra:

Synonymer till försäkra

Här följer ord som kan användas som synonymer till försäkra:

 • Bekräfta
 • Garantera
 • Säkra
 • Försäkran
 • Lova
 • Intyga

Exempel på användning av ordet försäkra

Här följer några exempel på hur ordet Försäkra kan användas i meningar:

 • Han försäkrade att alla nödvändiga åtgärder hade vidtagits.
 • Under mötet försäkrade hon om sin fortsatta stöd till projektet.
 • Det är viktigt att försäkra sig om att all information är korrekt.
 • De måste försäkra att säkerhetsprotokollen följs noggrant.
 • Med en sådan försäkran kunde hon känna sig tryggare.

Varför är ordet försäkra viktigt?

Ordet försäkra är viktigt för att uttrycka säkerhet, tillförsikt eller garantier i olika sammanhang, från vardagliga konversationer till formella överenskommelser och juridiska dokument.

Hur stavas försäkra?

Försäkra stavar man F-Ö-R-S-Ä-K-R-A. Korrekt stavning är viktig för att tydligt förmedla ordets betydelse och undvika missförstånd.

Försäkra, Försäkrar, Försäkrat? Vad är rätt böjning?

Ordet Försäkra är ett verb och dess böjning varierar beroende på tid och person. I presens blir det Försäkrar, i preteritum Försäkrade och i supinum Försäkrat.

Försäkra på engelska

Ordet Försäkra översätts oftast till ”Assure” på engelska, men beroende på kontext kan det även översättas som ”Guarantee” eller ”Ensure”.


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det. Observera att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på kulturell eller språklig kontext.