Fördela synonymHär är synonymer till verbet fördela:

Synonymer till fördela

 • allokera
 • distribuera
 • tilldela
 • utdela
 • dispensera
 • disponera
 • utnämna
 • betänka
 • sprida
 • uppbåda
 • portionera ut
 • utportionera
 • organisera
 • planera

Exempelmeningar med ordet fördela

Här är några exempelmeningar med ordet fördela:

 • Projektledaren måste fördela resurserna effektivt för att hålla sig inom budgeten.
 • Företaget beslutade att fördela vinsten bland alla anställda som en bonus.
 • För att hantera arbetsbördan bör du fördela uppgifterna jämnt bland teammedlemmarna.
 • Under krisen var det viktigt att noggrant fördela matförråden för att säkerställa att alla fick sin del.
 • Att fördela tiden mellan arbete och fritid är avgörande för en hälsosam livsstil.
 • Regeringen fördelade medel till de drabbade områdena för att hjälpa dem återhämta sig efter katastrofen.
 • Läraren fördelade uppgifterna till studenterna baserat på deras individuella styrkor och svagheter.
 • Organisationen fördelade donationerna så att de kunde nå så många behövande som möjligt.

Vad betyder fördela?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet fördela kan betyda:

 • Att ge ut eller tilldela resurser eller uppgifter till olika mottagare eller områden.
 • Distribution av något bland en grupp personer eller platser.
 • Planera och organisera tilldelning av resurser eller ansvar för att uppnå effektivitet.
 • Att bestämma hur något ska användas eller hanteras mellan olika alternativ eller personer.
 • Att sprida ut eller arrangera något på ett sätt som uppnår en balans eller rättvisa.