Förblir synonymHär är några synonymer till adjektivet förblir:

Synonymer till förblir

 • beständig
 • oförändrad
 • konstant
 • stadig
 • ihållande
 • vidmakthållande
 • fortsätter
 • oförändrat
 • oavbruten
 • orubblig
 • fortfarande
 • varaktig
 • stabilt
 • oändrad

Exempelmeningar med ordet förblir

Här är några exempelmeningar med ordet förblir:

 • Trots utmaningarna förblir planen oförändrad.
 • Hans lojalitet mot företaget förblir stark genom åren.
 • Förhoppningen förblir att situationen kommer att förbättras.
 • Trots förändringarna i omvärlden förblir deras vänskap konstant.
 • Att förblir fokuserad i en sådan situation kräver styrka och vilja.
 • Deras åtagande att förbättra samhället förblir orubbligt.
 • Hennes kärlek till konst förblir en viktig del av hennes liv.
 • Trots ekonomiska svårigheter förblir företagets mission oförändrad.

Vad betyder förblir?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet förblir kan betyda:

 • Att inte förändras: Förblir betyder ofta att något förblir detsamma över tid, utan förändring.
 • Konsekvens över tid: Förblir kan innebära att något fortsätter i samma tillstånd eller med samma egenskaper över tid.
 • Uthållighet och stadighet: Förblir kan också användas för att beskriva en situation eller ett tillstånd som uthåller trots förändringar i omgivningen.
 • Att bibehålla en position: I vissa sammanhang kan förblir hänvisa till att behålla en position, åsikt eller inställning.
 • Fortfarande existerande: Förblir kan också innebära att något fortsätter att existera eller vara relevant.

Hur uttrycker man idén om att något förblir på olika sätt?

Här är några sätt att uttrycka idén om att något förblir på:

 • Genom ord: Att beskriva något som konstant eller oförändrat kan vara ett sätt att uttrycka att det förblir.
 • Genom handlingar: Att vidmakthålla en viss handling eller aktivitet över tid visar att den förblir.
 • Genom att motstå förändring: Att stå emot förändringar eller anpassningar kan vara ett uttryck för att något förblir.
 • Genom konsekvens: Att visa konsekvens i beteende eller tänkande kan vara ett sätt att uttrycka att något förblir.
 • Genom stabilitet: Att bevara stabilitet i en situation eller relation kan vara ett tecken på att något förblir.
 • Genom att upprätthålla traditioner: Att hålla fast vid traditioner eller vanor är ett annat sätt att visa att något förblir.
 • Genom att bevara värderingar: Att hålla fast vid sina värderingar över tid är ett sätt att uttrycka att de förblir.
 • Genom varaktighet: Att något fortsätter att existera över en längre tid visar att det förblir.