Direkt synonymHär är synonymer till ordet direkt:

Synonymer till direkt:

Här följer ord som kan användas som synonymer till direkt:

 • Omedelbart
 • Genast
 • Omgående
 • Utan fördröjning
 • På stående fot
 • Bums

Exempel på användning av ordet direkt

Här följer några exempel på hur ordet direkt kan användas i meningar:

 • De behövde ett svar och han gav det direkt utan att tveka.
 • Efter beskedet agerade hon direkt för att lösa problemet.
 • När nyheten bröt, rapporterades det direkt i alla stora medier.
 • Beställningen skickades direkt efter att betalningen bekräftades.
 • Vi måste agera direkt för att förhindra ytterligare skador.
 • Kontakta mig direkt om det uppstår några frågor.
 • De gick direkt till handling för att rädda situationen.
 • Informationen behöver kommuniceras direkt till alla inblandade.
 • Han sade direkt vad han tyckte utan att försöka dölja sin åsikt.
 • Det krävs omedelbar uppmärksamhet och direkt åtgärd.

Vad betyder Direkt?

Direkt är ett adjektiv och adverb som används för att beskriva något som sker omedelbart, utan fördröjning eller omvägar. Det kan användas för att betona snabbhet och effektivitet i handling eller kommunikation. Att göra något direkt innebär att agera eller svara genast, utan att vänta eller tveka. Begreppet används ofta i sammanhang där snabbhet och direkt respons är viktiga, som i akuta situationer, snabba beslutsprocesser, eller i direkt kommunikation mellan människor.


Om du hittar något fel så får du gärna tips oss om det så vi kan rätta till felet. Tillsammans kan vi skapa ett synonymlexikon som är gratis för alla.