Demagog synonymHär är några synonymer till ordet demagog:

Synonymer till Demagog

 • Populist
 • Agitator
 • Förförare
 • Talare
 • Manipulator
 • Opinionsbildare
 • Provokatör
 • Hetstalare
 • Folkgunstjagare
 • Retoriker
 • Skicklig talare

Exempelmeningar med ordet demagog

Här är några exempelmeningar med ordet demagog:

 • Politikern anklagades för att vara en demagog som spelade på folks rädslor.
 • Demagogen lyckades locka till sig en stor skara anhängare genom sina passionerade tal.
 • Trots att hon hade goda avsikter, kritiserades hon för att använda demagogiska metoder för att vinna stöd.
 • Demagogen var skicklig på att manipulera folkmassan med sina löften och retorik.
 • Historien har visat hur demagoger kan leda samhällen in i kaos genom sina uppdelande och hatfyllda budskap.

Vad betyder demagog?

Här är några olika förklaringar på vad ordet demagog kan betyda:

 • En person som använder emotionell och ofta manipulativ retorik: Demagoger är ofta skickliga talare som använder emotionell och ibland manipulativ retorik för att påverka människor.
 • En ledare som spelar på folks rädslor: En demagog är en typ av ledare som utnyttjar folks rädslor och osäkerheter för att vinna stöd.
 • En person som förför sin publik: Demagogen är ofta en mästare på att förföra sin publik och få dem att tro på sina idéer, oavsett hur orimliga de kan vara.
 • En person som delar upp samhället: Demagoger är ofta ansvariga för att skapa splittring och konflikt inom samhällen genom deras uppdelande retorik och taktik.