DecenniumHär är några synonymer till ordet Decennium:

Synonymer till decennium

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet decennium:

  • Tiår
  • Årtionde
  • Tiodagarsperiod
  • 10 år

Exempel på användning av ordet decennium

Här följer några exempel på hur ordet decennium kan användas i meningar:

  • Under det senaste decenniet har teknologin utvecklats snabbt.
  • Vi går in i ett nytt decennium med många förväntningar och utmaningar.
  • Ett decennium består av tio år.
  • Det var ett händelserikt decennium för musikindustrin.
  • Under detta decennium har klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga.

Vad betyder decennium?

Decennium används för att beskriva en tidsperiod på tio år. Det är en enhet för att mäta och beskriva tidsramar som omfattar ett årtionde.

Hur stavas decennium?

Decennium stavar man D-E-C-E-N-N-I-U-M. Det är viktigt att använda rätt stavning för att undvika förväxlingar.

Decennium, decennier eller decennier? Vad är rätt böjning?

Ordet decennium böjs i singular och betecknar en tidsperiod på tio år. Om du syftar på flera tioårsperioder används ordet decennier.

Decennium på engelska

Ordet decennium översätts till ”decade” på engelska. Det används för att beskriva en tidsperiod på tio år, precis som på svenska. ”Decade” kan användas i meningar som ”The 1990s was a memorable decade” (1990-talet var ett minnesvärt decennium) eller ”We are now entering a new decade” (Vi går nu in i ett nytt decennium).


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.