Bland annat förkortningBland annat förkortas ofta som bl.a. Denna förkortning används i texter för att indikera att det finns fler punkter eller exempel utöver de som nämns.

Exempel på användning av Bland annat förkortning:

”Vi sålde bl.a. kläder, skor och accessoarer på vår butik.” – Detta betyder att det såldes mer än kläder, skor och accessoarer i butiken, men att dessa är de viktigaste eller mest relevanta punkterna att nämna.

”Mötet kommer att täcka bl.a. frågor om budget, personal och framtida projekt.” – Detta betyder att det kommer att finnas fler ämnen som kommer att diskuteras under mötet, utöver budget, personal och framtida projekt.

Saker att komma ihåg angående Bland annat förkortning:

Använd ”bl.a.” när det finns fler punkter eller exempel än de du listar, men du vill inte lista alla.

I mer formell skrift kan det vara bättre att skriva ut hela frasen ”bland annat” istället för att använda förkortningen.

”Bl.a.” ska följas av ett mellanslag innan nästa ord börjar. Till exempel: ”Vi besökte bl.a. museer och restauranger.”

Det är inte nödvändigt att använda ”etc.” eller ”och så vidare” efter ”bl.a.” eftersom båda indikerar att det finns fler objekt eller punkter än de som listas. Användning av båda kan vara redundant.

Vad är en förkortning?

En förkortning är en förkortad version av ett ord eller en fras. Förkortningar används för att spara tid, utrymme och ansträngning när man skriver eller talar. Några exempel på förkortningar är ”ex.” för exempel, ”bl.a.” för bland annat, och ”m.m.” för med mera.

Hur skapas en förkortning?

En förkortning skapas ofta genom att ta de första bokstäverna i varje ord i en fras. Till exempel kommer förkortningen ”NATO” från ”North Atlantic Treaty Organization”. Det finns också förkortningar som bildas genom att bara ta delar av ett ord. Till exempel är ”info” en förkortning för ”information”, och ”foto” är en förkortning för ”fotografi”.

Hur används en förkortning?

Förkortningar används ofta i formell och informell kommunikation. När man använder en förkortning är det viktigt att mottagaren känner till dess betydelse. Om du använder en ovanlig eller ny förkortning är det bra att förklara vad den betyder första gången du använder den.

Några regler att komma ihåg:

  1. Använd inte förkortningar i formell skrift, såsom akademiska uppsatser, om det inte är nödvändigt. Använd hellre hela uttrycket eller ordet.
  2. Förkortningar kan ha mer än en betydelse. Kontexten hjälper till att klargöra vilken betydelse som avses.
  3. Använd inte för många förkortningar i samma text. Det kan göra texten svår att förstå.

Förkortningar i svensk skrift

I svensk skrift är det vanligt att använda punkt efter förkortningar. Men det finns undantag. Till exempel används inte punkt efter förkortningar som består av stora bokstäver, som ”USA” eller ”DNA”.

Så här kan förkortningar se ut i svensk skrift:

  • Doktor: Dr.
  • Bland annat: bl.a.
  • Med mera: m.m.

Sammantaget är förkortningar ett effektivt sätt att förenkla skrift och tal, men de ska användas med omtanke för att inte skapa förvirring.