BegravdSynonymer till Begravd hittar du här.

Synonymer till Begravd

  • Jordfäst
  • Gräva ner
  • Jorda

Vad betyder Begravd?

Begravd är man när man grävs ner under jorden.

Exempel på meningar med ordet Begravd

– Nu är han begravd och får vila i frid.

– Han blev begravd levande.